ղեկային առանցք

  • Steering axle

    Steեկային առանցք

    Ինչպե՞ս վարվել այն խնդրի հետ, որ բեռնատարի անիվները կառավարելուց հետո չեն կարող ինքնաբերաբար վերադառնալ ճիշտ դիրքի: Reasonեկից հետո մեքենայի անիվները ավտոմատ կերպով կարող են վերադառնալ ճիշտ դիրքի հիմնական պատճառն այն է, որ ղեկի դիրքը որոշիչ դեր է խաղում: Pեկը ավտոմատ վերադարձնելու հարցում վճռորոշ դեր են խաղում թևաքարշը և թագավորի թեքությունը: Kingpin caster- ի շտկման ազդեցությունը կապված է մեքենայի արագության հետ, իսկ ուղղող ազդեցությունը ...